Szkolny zestaw podręczników i programów obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

 

Przedmiot

Klasa

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia podręcznika

Język polski

IV

A. Łuczak, A. Murdzek

Podręcznik „Między nami” nowa wersja

+ 2 ćwiczenia

GWO

445/1/2012

V

A. Łuczak, A. Murdzek

Podręcznik „Między nami”

+ 1 ćwiczenie

GWO

91/08

VI

A. Łuczak, A. Murdzek

Podręcznik „Między nami”

+1 ćwiczenie

GWO

245/03

Historia

IV

Bogumiła Olszewska

W. Surdyk-Fertsch

My i Historia-Historia i społeczeństwo kl.IV (do nowej podst. Program)+ ćwiczenia

PWN

369/1/2011

V

W. Surdyk-Fertsch

B. Szeweluk - Wyrwa

My i Historia-Historia i społeczeństwo kl.V + ćwiczenia

PWN

307/03

VI

B. Szeweluk - Wyrwa

My i Historia-Historia i społeczeństwo kl.VI  +ćwiczenia

PWN

12/05

 

 

Język angielski

I

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

,,New Sparks Plus 1” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

12/1/2011/z1

II

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

,,New Sparks Plus 2” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

12/2/2011/z1

III

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

,,New Sparks Plus 3” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

12/3/2011/z1

IV

Tim Falla, Paul A.Davies, Sylwia Wheeldon,

„Steps In English 1” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

302/1/2010

V

Rob Nolasco

„New English  Zone II” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

119/06

 

VI

Rob Nolasco

„New English  Zone III” podręcznik + zeszyt ćwiczeń

OXFORD

 

13/07

 

Matematyka

 

 

 

Matematyka

IV

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki

„Matematyka 4” + ćwiczenia

GWO

340/1/2011

V

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki

„Matematyka 5” + ćwiczenia

GWO

61/2/09/S

 

 

VI

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P.Zarzycki

„Matematyka 6”+ ćwiczenia

GWO

61/3/10/S

Przyroda

IV

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlaifer, J. Stawarz

„Tajemnice przyrody 4” do nowej podstawy programowej  +ćwiczenia 1,2 część

NOWA ERA

399/1/2011

V

Janina Ślósarczyk,Ryszard Kozik, Feliks Szlaifer

„Tajemnice przyrody 5” +ćwiczenia 1,2 część

NOWA ERA

28/07

VI

ACzerny ,K.Grzybowska ,- Mnich  H. Lach

„Tajemnice przyrody 6” +ćwiczenia 1,2 część

NOWA ERA

47/09/s

Zajęcia komputerowe

I

D.Kiałka , K. Kiałka

Informatyka Europejczyka „Nauka i zabawa z komputerem” czt.1

HELION

578/1/2012

II

D.Kiałka , K. Kiałka

Informatyka Europejczyka „Nauka i zabawa z komputerem” czt.2

HELION

578/1/2012

III

D.Kiałka , K. Kiałka

Informatyka Europejczyka „Nauka i zabawa z komputerem” czt.3

HELION

578/1/2012

Informatyka

IV

D.Kiałka , K. Kiałka

"Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV

HELION

475/1/2012

V

D.Kiałka , K. Kiałka , J.Klimczyk

"Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI"

HELION

219/2009

VI

D.Kiałka , K. Kiałka                           J. Klimczyk

"Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI"

HELION

219/2008

Plastyka

IV

 

S.K. Stopczyk

Barbara NEUBART

Plastyka  IV-VI  nowa podstawa programowa

Zeszyt ćwiczeń ,  Plastyka  4

 

WSiP

 

440/1/2012

 

Plastyka

VI

S.K. Stopczyk

Barbara NEUBART

Plastyka  IV-VI kontynuacja  podręcznika 

Zeszyt ćwiczeń  2

WSiP

 

55/05

 

Religia

„0”

Ks. Władysław Kubik

„Jesteśmy dziećmi Boga”

 

WAM

1099/2011

„0”

Ks. Władysław Kubik

„Jesteśmy dziećmi Boga”

 

WAM

1099/2011

I

Ks. Władysław Kubik

„W domu i rodzinie Jezusa”+ zeszyt ćwiczeń

WAM

437/2009

II

Ks. Władysław Kubik

„Bliscy Sercu Jezusa”+ ćwiczenia

WAM

122/2004

III

Ks. Władysław Kubik

„Jezusowa Wspólnota Serc” +ćwiczenia

WAM

875/2004

IV

Ks. Zbigniew Marek

„Zaproszeni przez Boga” nowa podst. prog.

WAM

------

V

Ks. Zbigniew Marek

„Obdarowani przez Boga”

WAM

3569/2002/2003

VI

Ks. Zbigniew Marek

 

„Przemienieni przez Boga”

WAM

437/2004

Edukacja wczesnoszkolna

I

M.E.Piotrowska, M.A. Szymańska M.Bura, M.Kwil, M. Jasny, B.Lankiewicz, M.Szreder

,,Nowe Już w szkole” Podręcznik -cz.1,2 Ćwiczenia- cz.1,2,3,4 Matematyka-  cz. 1,2 Wycinanka - cz.1,2

NOWA ERA

I semestr 56/1/2009

II semestr 56/2/2009

Edukacja wczesnoszkolna

II

M.E.Piotrowska, M.A. Szymańska,

„Nowe Już w szkole”  Podręcznik. cz.1,2 Ćwiczenia- cz.1,2,3,4 Matematyka-  cz. 1,2 Wycinanka - cz.1,2

NOWA ERA

228/2/2010

Edukacja wczesnoszkolna

III

M.E.Piotrowska, M.A. Szymańska,

„Nowe Już w szkole” Podręcznik -cz.1,2 Ćwiczenia- cz.1,2,3,4 Matematyka-  cz. 1,2 Wycinanka - cz.1,2

NOWA ERA

56/5/2011

56/6/2011

 

Muzyka

IV

Eugeniusz Wachowiak

Słuchanie muzyki podręcznik dla klasy IV

GAWA

 

328/1/2011

V

Eugeniusz Wachowiak

Słuchanie muzyki podręcznik dla klasy V zeszyt muzyczny  klasa V

GAWA

46/07

 

Technika

IV

Lech Łabecki

 

„Jak to działa” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 (do nowej podstawy programowej)

NOWA ERA

295/2010

V

Lech Łabecki

 

Technika dla klas 4-6 szkoły podstawowej  + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

--------

 

VI

Lech Łabecki

 

Technika dla klas 4-6 szkoły podstawowej  + zeszyt ćwiczeń

NOWA ERA

----------